Raporty bieżące

Rok 2019

36/2019 z dnia 2019-12-19 g.16:18
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w dniu 19 grudnia 2019 r.
35/2019 z dnia 2019-12-19 g.16:14
Powołanie członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
34/2019 z dnia 2019-12-19 g.16:05
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. dnia 19.12.2019 r.
33/2019 z dnia 2019-12-13 g.13:48
Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
32/2019 z dnia 2019-12-12 g.15:45
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w dniu 11 grudnia 2019 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
31/2019 z dnia 2019-12-12 g.15:42
Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
30/2019 z dnia 2019-12-11 g.21:16
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
29/2019 z dnia 2019-12-11 g.19:58
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. dnia 11.12.2019 r.
28/2019 z dnia 2019-12-11 g.19:04
Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/2019 z dnia 2019-12-11 g.18:46
Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/2019 z dnia 2019-12-11 g.18:34
Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
25/2019 z dnia 2019-12-11 g.18:16
Powiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z Członkiem Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
24/2019 z dnia 2019-12-11 g.18:03
Powiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
23/2019 z dnia 2019-12-11 g.17:50
Powiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z Przewodniczącą Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
22/2019 z dnia 2019-12-11 g.14:57
Ogłoszenie przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
21/2019 KOREKTA z dnia 2019-12-11 g.12:11
Zawiadomienie na temat pośredniego stanu posiadania akcji przez podmioty dominujące wobec Glamox AS oraz o otrzymanych przez Glamox AS pełnomocnictwach na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 grudnia 2019 r. - korekta
20/2019 KOREKTA z dnia 2019-12-11 g.12:08
Zawiadomienie na temat bezpośredniego stanu posiadania akcji przez Glamox AS oraz o otrzymanych pełnomocnictwach na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 grudnia 2019 r. - korekta
21/2019 z dnia 2019-12-11 g.11:36
Zawiadomienie na temat pośredniego stanu posiadania akcji przez podmioty dominujące wobec Glamox AS oraz o otrzymanych przez Glamox AS pełnomocnictwach na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 grudnia 2019 r.
20/2019 z dnia 2019-12-11 g.11:35
Zawiadomienie na temat bezpośredniego stanu posiadania akcji przez Glamox AS oraz o otrzymanych pełnomocnictwach na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 grudnia 2019 r.
19/2019 z dnia 2019-12-10 g.15:40
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
18/2019 z dnia 2019-12-09 g.15:42
zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
17/2019 z dnia 2019-11-14 g.15:11
Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. – 11.12.2019 r.
16/2019 z dnia 2019-11-14 g.15:09
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
15/2019 z dnia 2019-10-29 g.13:41
Stanowisko Zarządu ES-SYSTEM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego przez Glamox AS
14/2019 z dnia 2019-10-18 g.15:41
Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów przez Quercus Parasolowy SFIO
13/2019 z dnia 2019-10-13 g.19:58 - informacja poufna
przegląd opcji strategicznych – zawarcie umowy sprzedaży akcji ES-SYSTEM S.A.
12/2019 z dnia 2019-07-17 g.16:26 - informacja poufna
Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2019 roku
11/2019 z dnia 2019-05-28 g.13:56 - informacja poufna
Decyzja o wdrożeniu przeglądu opcji strategicznych
10/2019 z dnia 2019-05-16 g.15:36
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w dniu 16 maja 2019 r.
9/2019 z dnia 2019-05-16 g.15:34
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. dnia 16.05.2019 r.
8/2019 z dnia 2019-04-24 g.15:48 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2019 roku
7/2019 z dnia 2019-04-19 g.14:08
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki
6/2019 z dnia 2019-04-12 g.12:34
Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 16.05.2019 r.
5/2019 z dnia 2019-04-12 g.12:33
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
4/2019 z dnia 2019-04-04 g.10:39 - informacja poufna
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok
3/2019 z dnia 2019-03-28 g.08:14 - informacja poufna
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok
2/2019 z dnia 2019-03-15 g.16:18 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za IV kwartał 2018 roku i 2018 rok
1/2019 z dnia 2019-01-28 g.14:23
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Rok 2018

23/2018 z dnia 2018-12-06 g.16:44 - informacja poufna
Decyzja o udzieleniu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. spółce zależnej Emitenta - ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. wsparcia na nową inwestycję
22/2018 z dnia 2018-12-04 g.15:27 - informacja poufna
Zawarcie umów na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładów NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie
21/2018 z dnia 2018-11-28 g.15:42 - informacja poufna
Kolejna aktualizacja informacji dotyczącej wyboru oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.
20/2018 z dnia 2018-11-07 g.14:59 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku
19/2018 z dnia 2018-10-26 g.15:58 - informacja poufna
Zawarcie umowy na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie.
18/2018 z dnia 2018-10-19 g.18:09 - informacja poufna
Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.
17/2018 z dnia 2018-10-10 g.15:27 - informacja poufna
Wybór oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.
16/2018 z dnia 2018-08-16 g.16:17 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku
15/2018 z dnia 2018-07-19 g.14:25
Otrzymanie notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14/2018 z dnia 2018-05-17 g.16:34
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w dniu 17 maja 2018 r.
13/2018 z dnia 2018-05-17 g.16:08
Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
12/2018 z dnia 2018-05-17 g.16:05
Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
11/2018 z dnia 2018-05-17 g.15:59
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES SYSTEM S.A. dnia 17.05.2018 r.
10/2018 z dnia 2018-05-17 g.13:00
Decyzja Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
9/2018 z dnia 2018-05-16 g.15:48 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku
8/2018 z dnia 2018-04-26 g.14:45
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A
7/2018 z dnia 2018-04-20 g.15:12
Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 17.05.2018 r.
6/2018 z dnia 2018-04-20 g.14:51
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
5/2018 z dnia 2018-04-20 g.10:54
Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
4/2018 z dnia 2018-04-12 g.13:02 - informacja poufna
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
3/2018 z dnia 2018-04-12 g.10:22 - informacja poufna
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
2/2018 z dnia 2018-02-06 g.13:29 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za 2017 rok
1/2018 z dnia 2018-01-31 g.16:12
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Rok 2017

20/2017 z dnia 2017-10-27 g. 18:14 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2017 roku
19/2017 z dnia 2017-09-06 g.16:01
Odwołanie osoby zarządzającej
18/2017 z dnia 2017-07-28 g.14:41 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2017 roku
17/2017 z dnia 2017-07-07 g.14:01
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
15/2017 korekta z dnia 2017-07-07 g.13:32
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego – Korekta
16/2017 z dnia 2017-06-08 g.11:37
Wpis do KRS zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu ES-SYSTEM S.A.
15/2017 z dnia 2017-05-23 g.16:54
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
14/2017 z dnia 2017-05-23 g.16:52
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą
13/2017 z dnia 2017-05-11 g.16:14
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
12/2017 z dnia 2017-05-11 g.16:14
Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie ES-SYSTEM S.A.
11/2017 z dnia 2017-05-11 g.12:52
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES SYSTEM S.A. dnia 11.05.2017 r.
10/2017 z dnia 2017-05-05 g.12:49 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2017 roku
9/2017 z dnia 2017-04-13 g.12:41
Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 11.05.2017 r
8/2017 z dnia 2017-04-13 g.12:39
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
7/2017 z dnia 2017-04-11 g.15:47 - informacja poufna:
Rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii
6/2017 z dnia 2017-03-30 g.14:05 - informacja poufna:
Zgoda Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce w Wielkiej Brytanii
5/2017 z dnia 2017-03-30 g.14:03 - informacja poufna
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016
4/2017 z dnia 2017-03-29 g.17:57 - informacja poufna
Wniosek Zarządu ES-SYSTEM S.A. do Rady Nadzorczej w przedmiocie zgody na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce w Wielkiej Brytanii
3/2017 z dnia 2017-03-16 g.07:54 - informacja poufna
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok
2/2017 z dnia 2017-03-07 g.16:03 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za IV kwartał 2016 roku i 2016 rok
1/2017 z dnia 2017-01-10 g.16:01
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Rok 2016

19/2016 z dnia 2016-10-25 g.16:39 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2016 roku
18/2016 z dnia 2016-10-21 g.12:54 - informacja poufna
Utworzenie rezerw i odpisów dotyczących spółki zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB
17/2016 z dnia 2016-07-25 g.16:42 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 roku
16/2016 z dnia 2016-07-22 g.16:44 - informacja poufna
Zamiar zbycia przez emitenta udziałów w spółce zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB z siedzibą w Szwecji (dalej "Spółka szwedzka")
15/2016 z dnia 2016-07-04 g.16:34
Wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu.
14/2016 z dnia 2016-06-16
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą
13/2016 z dnia 2016-05-19
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ES-SYSTEM S.A.
12/2016 z dnia 2016-05-19
Treść podjętych uchwał na WZA ES SYSTEM S.A. dnia 19.05.2016 r.
11/2016 z dnia 2016-05-19
Przyjęcie przez WZA uchwały w sprawie zmiany w Statucie ES-SYSTEM S.A.
10/2016 z dnia 2016-05-19
Powołanie członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
9/2016 z dnia 2016-05-19
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy.
8/2016 z dnia 2016-05-10
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
7/2016 z dnia 2016-04-22
Treść projektów uchwał na WZA ES-SYSTEM S.A. - 19.05.2016 r.
6/2016 z dnia 2016-04-22
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
5/2016 z dnia 2016-04-14
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
4/2016 z dnia 2016-04-14
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
3/2016 z dnia 2016-04-11
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
2/2016 z dnia 2016-03-07
Szacunki wybranych danych finansowych za 2015 rok
1/2016 z dnia 2016-01-14
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Rok 2015

27/2015 z dnia 2015-12-09
Powołanie osoby zarządzającej
26/2015 z dnia 2015-07-28
Rezygnacja osoby zarządzającej
25/2015 z dnia 2015-06-12
Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną ze zobowiązanym
24/2015 z dnia 2015-06-11
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
23/2015 z dnia 2015-06-11
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
22/2015 z dnia 2015-06-11
Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
21/2015 z dnia 2015-06-08
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
20/2015 z dnia 2015-06-08
Zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
19/2015 z dnia 2015-06-08
Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
18/2015 z dnia 2015-05-14
Korekta raportu okresowego QSr za I kwartał 2015 roku
17/2015 z dnia 2015-05-13
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na WZA
16/2015 z dnia 2015-05-08
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
15/2015 z dnia 2015-05-08
Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
14/2015 z dnia 2015-05-08
Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
13/2015 z dnia 2015-05-08
Treść podjętych uchwał na WZA - 08.05.2015 r.
12/2015 z dnia 2015-05-08
Projekty uchwał zgłoszonych w trakcie obrad WZA - 8.05.2015 r.
11/2015 z dnia 2015-05-08
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
10/2015 z dnia 2015-05-08
Przerwa w obradach WZA
9/2015 z dnia 2015-05-07
Rekomendacja QUERCUS TFI S.A. dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
8/2015 z dnia 2015-04-10
Treść projektów uchwał na WZA - 08.05.2015 r.
7/2015 z dnia 2015-04-10
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
6/2015 z dnia 2015-04-09
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
5/2015 z dnia 2015-04-09
Rezygnacja osoby zarządzającej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
4/2015 z dnia 2015-04-08
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
3/2015 z dnia 2015-02-16
Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów przez Quercus TFI S.A.
2/2015 z dnia 2015-02-03
Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów przez MetLife OFE.
1/2015 z dnia 2015-01-13
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Rok 2014

19/2014 z dnia 2014-12-11
Powołanie osoby zarządzającej
18/2014 z dnia 2014-06-09
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiazanej
17/2014 z dnia 2014-06-09
Zawiadomienie o posrednim zbyciu i bezposrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
16/2014 z dnia 2014-06-09
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
15/2014 z dnia 2014-05-30
Wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu
14/2014 z dnia 2014-05-21
Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA – aktualizacja informacji
13/2014 z dnia 2014-05-15
Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA – aktualizacja informacji
12/2014 z dnia 2014-05-12
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej po 5% głosów na ZWZA
11/2014 z dnia 2014-05-08
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą.
10/2014 z dnia 2014-05-08
Treść podjętych uchwał na WZA - 08.05.2014 r.
9/2014 z dnia 2014-05-08
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
8/2014 z dnia 2014-04-17
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
7/2014 z dnia 2014-04-10
Tresc projektów uchwał na WZA - 08.05.2014 r.
6/2014 z dnia 2014-04-10
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
5/2014 z dnia 2014-04-08
Rekomendacja Zarzadu ES-SYSTEM S.A. w sprawie wypłaty dywidendy i opinia Rady Nadzorczej
4/2014 z dnia 2014-04-01
Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA
3/2014 z dnia 2014-03-31
Zakończenie procesu połączenia spółek zależnych ES-SYSTEM S.A.
2/2014 z dnia 2014-03-24
Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2013 roku
1/2014 z dnia 2014-01-09
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.