Raporty bieżące

Rok 2018

23/2018 z dnia 2018-12-06 g.16:44 - informacja poufna
Decyzja o udzieleniu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. spółce zależnej Emitenta - ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. wsparcia na nową inwestycję
22/2018 z dnia 2018-12-04 g.15:27 - informacja poufna
Zawarcie umów na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładów NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie
21/2018 z dnia 2018-11-28 g.15:42 - informacja poufna
Kolejna aktualizacja informacji dotyczącej wyboru oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.
20/2018 z dnia 2018-11-07 g.14:59 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2018 roku
19/2018 z dnia 2018-10-26 g.15:58 - informacja poufna
Zawarcie umowy na kompleksową modernizację oświetlenia na terenie zakładu NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie.
18/2018 z dnia 2018-10-19 g.18:09 - informacja poufna
Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.
17/2018 z dnia 2018-10-10 g.15:27 - informacja poufna
Wybór oferty Spółki w postępowaniu na kompleksową modernizację oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o.
16/2018 z dnia 2018-08-16 g.16:17 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku
15/2018 z dnia 2018-07-19 g.14:25
Otrzymanie notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
14/2018 z dnia 2018-05-17 g.16:34
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w dniu 17 maja 2018 r.
13/2018 z dnia 2018-05-17 g.16:08
Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
12/2018 z dnia 2018-05-17 g.16:05
Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
11/2018 z dnia 2018-05-17 g.15:59
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES SYSTEM S.A. dnia 17.05.2018 r.
10/2018 z dnia 2018-05-17 g.13:00
Decyzja Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
9/2018 z dnia 2018-05-16 g.15:48 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku
8/2018 z dnia 2018-04-26 g.14:45
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A
7/2018 z dnia 2018-04-20 g.15:12
Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 17.05.2018 r.
6/2018 z dnia 2018-04-20 g.14:51
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
5/2018 z dnia 2018-04-20 g.10:54
Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
4/2018 z dnia 2018-04-12 g.13:02 - informacja poufna
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
3/2018 z dnia 2018-04-12 g.10:22 - informacja poufna
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
2/2018 z dnia 2018-02-06 g.13:29 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za 2017 rok
1/2018 z dnia 2018-01-31 g.16:12
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Rok 2017

20/2017 z dnia 2017-10-27 g. 18:14 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2017 roku
19/2017 z dnia 2017-09-06 g.16:01
Odwołanie osoby zarządzającej
18/2017 z dnia 2017-07-28 g.14:41 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2017 roku
17/2017 z dnia 2017-07-07 g.14:01
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
15/2017 korekta z dnia 2017-07-07 g.13:32
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego – Korekta
16/2017 z dnia 2017-06-08 g.11:37
Wpis do KRS zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu ES-SYSTEM S.A.
15/2017 z dnia 2017-05-23 g.16:54
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
14/2017 z dnia 2017-05-23 g.16:52
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą
13/2017 z dnia 2017-05-11 g.16:14
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
12/2017 z dnia 2017-05-11 g.16:14
Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie ES-SYSTEM S.A.
11/2017 z dnia 2017-05-11 g.12:52
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu ES SYSTEM S.A. dnia 11.05.2017 r.
10/2017 z dnia 2017-05-05 g.12:49 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2017 roku
9/2017 z dnia 2017-04-13 g.12:41
Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM S.A. - 11.05.2017 r
8/2017 z dnia 2017-04-13 g.12:39
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
7/2017 z dnia 2017-04-11 g.15:47 - informacja poufna:
Rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii
6/2017 z dnia 2017-03-30 g.14:05 - informacja poufna:
Zgoda Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce w Wielkiej Brytanii
5/2017 z dnia 2017-03-30 g.14:03 - informacja poufna
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016
4/2017 z dnia 2017-03-29 g.17:57 - informacja poufna
Wniosek Zarządu ES-SYSTEM S.A. do Rady Nadzorczej w przedmiocie zgody na objęcie udziałów w nowotworzonej spółce w Wielkiej Brytanii
3/2017 z dnia 2017-03-16 g.07:54 - informacja poufna
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok
2/2017 z dnia 2017-03-07 g.16:03 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za IV kwartał 2016 roku i 2016 rok
1/2017 z dnia 2017-01-10 g.16:01
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Rok 2016

19/2016 z dnia 2016-10-25 g.16:39 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2016 roku
18/2016 z dnia 2016-10-21 g.12:54 - informacja poufna
Utworzenie rezerw i odpisów dotyczących spółki zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB
17/2016 z dnia 2016-07-25 g.16:42 - informacja poufna
Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 roku
16/2016 z dnia 2016-07-22 g.16:44 - informacja poufna
Zamiar zbycia przez emitenta udziałów w spółce zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB z siedzibą w Szwecji (dalej "Spółka szwedzka")
15/2016 z dnia 2016-07-04 g.16:34
Wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu.
14/2016 z dnia 2016-06-16
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą
13/2016 z dnia 2016-05-19
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ES-SYSTEM S.A.
12/2016 z dnia 2016-05-19
Treść podjętych uchwał na WZA ES SYSTEM S.A. dnia 19.05.2016 r.
11/2016 z dnia 2016-05-19
Przyjęcie przez WZA uchwały w sprawie zmiany w Statucie ES-SYSTEM S.A.
10/2016 z dnia 2016-05-19
Powołanie członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
9/2016 z dnia 2016-05-19
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy.
8/2016 z dnia 2016-05-10
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
7/2016 z dnia 2016-04-22
Treść projektów uchwał na WZA ES-SYSTEM S.A. - 19.05.2016 r.
6/2016 z dnia 2016-04-22
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
5/2016 z dnia 2016-04-14
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
4/2016 z dnia 2016-04-14
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
3/2016 z dnia 2016-04-11
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
2/2016 z dnia 2016-03-07
Szacunki wybranych danych finansowych za 2015 rok
1/2016 z dnia 2016-01-14
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Rok 2015

27/2015 z dnia 2015-12-09
Powołanie osoby zarządzającej
26/2015 z dnia 2015-07-28
Rezygnacja osoby zarządzającej
25/2015 z dnia 2015-06-12
Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną ze zobowiązanym
24/2015 z dnia 2015-06-11
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
23/2015 z dnia 2015-06-11
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
22/2015 z dnia 2015-06-11
Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
21/2015 z dnia 2015-06-08
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
20/2015 z dnia 2015-06-08
Zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
19/2015 z dnia 2015-06-08
Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu i pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
18/2015 z dnia 2015-05-14
Korekta raportu okresowego QSr za I kwartał 2015 roku
17/2015 z dnia 2015-05-13
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na WZA
16/2015 z dnia 2015-05-08
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
15/2015 z dnia 2015-05-08
Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
14/2015 z dnia 2015-05-08
Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
13/2015 z dnia 2015-05-08
Treść podjętych uchwał na WZA - 08.05.2015 r.
12/2015 z dnia 2015-05-08
Projekty uchwał zgłoszonych w trakcie obrad WZA - 8.05.2015 r.
11/2015 z dnia 2015-05-08
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
10/2015 z dnia 2015-05-08
Przerwa w obradach WZA
9/2015 z dnia 2015-05-07
Rekomendacja QUERCUS TFI S.A. dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
8/2015 z dnia 2015-04-10
Treść projektów uchwał na WZA - 08.05.2015 r.
7/2015 z dnia 2015-04-10
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
6/2015 z dnia 2015-04-09
Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
5/2015 z dnia 2015-04-09
Rezygnacja osoby zarządzającej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
4/2015 z dnia 2015-04-08
Rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
3/2015 z dnia 2015-02-16
Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów przez Quercus TFI S.A.
2/2015 z dnia 2015-02-03
Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów przez MetLife OFE.
1/2015 z dnia 2015-01-13
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Rok 2014

19/2014 z dnia 2014-12-11
Powołanie osoby zarządzającej
18/2014 z dnia 2014-06-09
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiazanej
17/2014 z dnia 2014-06-09
Zawiadomienie o posrednim zbyciu i bezposrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
16/2014 z dnia 2014-06-09
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
15/2014 z dnia 2014-05-30
Wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu
14/2014 z dnia 2014-05-21
Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA – aktualizacja informacji
13/2014 z dnia 2014-05-15
Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA – aktualizacja informacji
12/2014 z dnia 2014-05-12
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej po 5% głosów na ZWZA
11/2014 z dnia 2014-05-08
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą.
10/2014 z dnia 2014-05-08
Treść podjętych uchwał na WZA - 08.05.2014 r.
9/2014 z dnia 2014-05-08
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
8/2014 z dnia 2014-04-17
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
7/2014 z dnia 2014-04-10
Tresc projektów uchwał na WZA - 08.05.2014 r.
6/2014 z dnia 2014-04-10
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
5/2014 z dnia 2014-04-08
Rekomendacja Zarzadu ES-SYSTEM S.A. w sprawie wypłaty dywidendy i opinia Rady Nadzorczej
4/2014 z dnia 2014-04-01
Orzeczenie sądu w sprawie z powództwa Beghelli SpA
3/2014 z dnia 2014-03-31
Zakończenie procesu połączenia spółek zależnych ES-SYSTEM S.A.
2/2014 z dnia 2014-03-24
Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2013 roku
1/2014 z dnia 2014-01-09
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Rok 2013

21/2013 z dnia 2013-12-03
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
20/2013 z dnia 2013-12-03
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
19/2013 z dnia 2013-12-03
Zawiadomienie o pośrednim zbyciu i bezpośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
18/2013 z dnia 2013-12-03
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.
17/2013 z dnia 2013-11-06
Zgoda Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na przeprowadzenie procesu połączenia spółek zależnych
16/2013 z dnia 2013-11-04
Podjęcie przez Zarząd ES-SYSTEM S.A. decyzji o zamiarze połączenia spółek zależnych
15/2013 z dnia 2013-10-02
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
14/2013 z dnia 2013-10-02
Powołanie Prezesa Zarządu
13/2013 z dnia 2013-10-02
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
12/2013 z dnia 2013-09-27
Rezygnacja osoby zarządzającej
11/2013 z dnia 2013-05-24
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na ZWZA
10/2013 z dnia 2013-05-22
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
9/2013 z dnia 2013-05-22
Treść podjętych uchwał na WZA - 22.05.2013 r.
8/2013 z dnia 2013-05-22
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
7/2013 z dnia 2013-05-08
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
6/2013 z dnia 2013-04-24
Treść projektów uchwał na WZA - 22.05.2013 r.
5/2013 z dnia 2013-04-24
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
4/2013 z dnia 2013-04-24
Rezygnacja osoby zarządzającej
3/2013 z dnia 2013-04-03
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2/2013 z dnia 2013-03-26
Wniosek Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2012.
1/2013 z dnia 2013-01-15
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Rok 2012

21/2012 z dnia 2012-12-11
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez Aviva OFE
20/2012 z dnia 2012-09-26
Założenia strategii rozwoju ES-SYSTEM S.A. na lata 2013-2015
19/2012 z dnia 2012-09-26
Rezygnacja osoby zarządzającej
18/2012 z dnia 2012-08-29
Powołanie osoby zarządzającej
17/2012 z dnia 2012-08-29
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą rezygnacji osoby zarządzającej
16/2012 z dnia 2012-08-02
Rezygnacja osoby zarządzającej
15/2012 z dnia 2012-05-14
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej po 5% głosów na ZWZA
14/2012 z dnia 2012-05-09
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą
13/2012 z dnia 2012-05-09
Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
12/2012 z dnia 2012-05-09
Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
11/2012 z dnia 2012-05-09
Treść podjętych uchwał na WZA - 09.05.2012 r.
10/2012 z dnia 2012-05-09
Projekt uchwały zgłoszonej w trakcie obrad WZA - 9.05.2012 r.
9/2012 z dnia 2012-05-09
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy
8/2012 z dnia 2012-05-07
Rezygnacja z ubiegania się o wybór do Zarządu w następnej kadencji
7/2012 z dnia 2012-04-27
Rekomendacja Amplico OFE dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
6/2012/K z dnia 2012-04-13
Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2012 z dnia 12.04.2012
6/2012 z dnia 2012-04-12
Treść projektów uchwał na WZA - 09.05.2012 r.
5/2012 z dnia 2012-04-12
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
4/2012 z dnia 2012-03-28
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
3/2012 z dnia 2012-03-28
Wniosek Zarzadu ES-SYSTEM S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2011.
2/2012 z dnia 2012-03-22
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
1/2012 z dnia 2012-01-05
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku.

Rok 2010

24/2010 z dnia 2010-09-07
Istotna zmiana umowy znaczącej zawartej przez podmiot zależny od ES-SYSTEM S.A.
23/2010 z dnia 2010-08-19
Zmiana daty przekazania raportu okresowego za I półrocze 2010 roku.
22/2010 z dnia 2010-08-16
Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010r.
17/2010 korekta z dnia 2010-07-07
Korekta raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 25.06.2010r.
11/2010 korekta z dnia 2010-07-07
Korekta raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 25.06.2010r.
21/2010 z dnia 2010-07-02
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej.
20/2010 z dnia 2010-07-02
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki ES-SYSTEM S.A. i pośrednim przekroczeniu progu 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
14/2010 korekta z dnia 2010-07-02
Korekta raportu bieżącego nr 14/2010 z dnia 25.06.2010r.
19/2010 z dnia 2010-07-02
Zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
18/2010 z dnia 2010-07-02
Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu akcji i zejściu poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
11/2010 korekta z dnia 2010-06-28
Korekta raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 25.06.2010r.
17/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji.
16/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
15/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu progu 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
14/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji i przekroczeniu progu 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
13/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
12/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
11/2010 z dnia 2010-06-25
Zawiadomienie o bezpośrednim zbyciu akcji i zejściu poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz pośrednim nabyciu akcji spółki ES-SYSTEM i przekroczeniu progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
10/2010 z dnia 2010-05-18
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na ZWZA
9/2010 z dnia 2010-05-14
Treść podjętych uchwał na WZA - 14.05.2010 r.
8/2010 z dnia 2010-05-14
Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy.
7/2010 z dnia 2010-04-16
Treść projektów uchwał na WZA - 14.05.2010r.
6/2010 z dnia 2010-04-16
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
5/2010 z dnia 2010-04-15
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
4/2010 z dnia 2010-04-15
Wniosek Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2009 i wpłaty dywidendy.
3/2010 z dnia 2010-03-24
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomosci w 2009 roku
2/2010 z dnia 2010-02-12
Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny od ES-SYSTEM S.A.
1/2010 z dnia 2010-01-13
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku.

Rok 2009

39/2009 z dnia 2009-12-22
Rezygnacja członka zarządu
38/2009 z dnia 2009-12-16
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu przez RN ES-SYSTEM S.A.
37/2009 z dnia 2009-12-16
Powołanie nowych członków Zarządu ES-SYSTEM S.A.
36/2009 z dnia 2009-12-08
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na NWZA
35/2009 z dnia 2009-12-03
Powołanie członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
34/2009 z dnia 2009-12-03
Treść podjętych uchwał na NWZA - 03.12.2009 r.
33/2009 z dnia 2009-11-04
Treść projektów uchwał na NWZA - 03.12.2009 r.
32/2009 z dnia 2009-11-04
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
31/2009 z dnia 2009-11-02
Zmiana daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2009 roku
30/2009 z dnia 2009-10-13
Zezwolenie dla spółki zależnej od ES-SYSTEM S.A., na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
29/2009 z dnia 2009-10-08
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/2009 z dnia 2009-07-10
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
27/2009 z dnia 2009-07-09
Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
26/2009 z dnia 2009-07-03
Decyzja o utworzeniu spółki zależnej
25/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
24/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
23/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
22/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
21/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
20/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
19/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
18/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 15% głosów na WZA.
17/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
16/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
15/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
14/2009 z dnia 2009-07-02
Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji i zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM S.A.
13/2009 z dnia 2009-05-28
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej po 5% głosów na ZWZA
12/2009 z dnia 2009-05-22
Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą.
11/2009 z dnia 2009-05-22
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
10/2009 z dnia 2009-05-22
Powołanie członków Zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
9/2009 z dnia 2009-05-22
Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję
8/2009 z dnia 2009-05-22
Treść podjętych uchwał na ZWZA - 22.05.2009
7/2009 z dnia 2009-05-08
Treść projektów uchwał na ZWZA - 22.05.2009 r.
6/2009 z dnia 2009-05-04
Zmiana daty przekazania raportu okresowego za I kwartał 2009 roku
5/2009 z dnia 2009-04-30
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
4/2009 z dnia 2009-04-14
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
3/2009 z dnia 2009-03-04
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku
2/2009 z dnia 2009-01-30
Odstępstwo od zasady II.2 Dobrych Praktyk - Regulamin Giełdy, par. 29, ust.3
1/2009 z dnia 2009-01-22
Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Rok 2008

16/2008 z dnia 2008-12-16
Odstepstwo od zasady II.2 Dobrych Praktyk - Regulamin Giełdy, par. 29, ust.3
15/2008 z dnia 2008-12-02
Likwidacja spółki zależnej ES-SYSTEM S.A. w Niemczech.
14/2008 z dnia 2008-11-05
Zmiana daty przekazania raportu okresowego za III kwartał 2008
13/2008 z dnia 2008-08-28
Zmiana zawiadomienia z Deutsche Bank AG w zakresie podmiotu posiadającego akcje spółki
12/2008 z dnia 2008-08-07
Zmiana daty przekazania raportu okresowego za II kwartał 2008 roku
11/2008 z dnia 2008-06-25
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na ZWZA
10/2008 z dnia 2008-06-23
Odpowiedź na wezwanie przez KNF do przesłania opinii niezależnych biegłych rewidentów i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
9/2008 z dnia 2008-06-20
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A. w dniu 20 czerwca 2008 roku.
8/2008 z dnia 2008-06-04
Treść projektów uchwał na ZWZA - 20.06.2008 r.
7/2008 z dnia 2008-05-30
Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
6/2008 z dnia 2008-05-27
Zmiana daty przekazania raportów rocznych za rok 2007
5/2008 z dnia 2008-05-16
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
4/2008 z dnia 2008-05-13
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3/2008 z dnia 2008-05-12
Rejestracja podwyższenia kapitału w spółce zależnej ES-SYSTEM Wilkasy
2/2008 z dnia 2008-02-21
Zmiana daty przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2007 roku
1/2008 z dnia 2008-01-17
Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.