Władze

Zarząd

W skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby:

Rafał Gawrylak – Prezes Zarządu
Waldemar Pilch – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju biznesuPodział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu


 

Rafał Gawrylak – Prezes Zarządu

Rafał Gawrylak
Pan Rafał Gawrylak jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Opolskiej. Studiował na wydziale Mechanicznym, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami zwłaszcza w branży oświetleniowej, szerokie kompetencje w budowaniu i optymalizacji systemów produkcyjnych oraz w zakresie zarządzania jakością i łańcuchem dostaw. Sprawny menadżer oraz negocjator. Uczestniczył, z powodzeniem, w skomplikowanych negocjacjach handlowych w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Doświadczenie zawodowe:

 

1999 - 2000 Tułowice S.A. - staż,
2000 - 2006 Hella KG Hueck & Co. Lighting Division - Inżynier ds. Systemów Produkcyjnych,
2006 - 2011 ES-SYSTEM S.A. - Dyrektor Techniczny,
2010 - 2012 ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
2012 - obecnie ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
Od 1 stycznia 2015 r. ES-SYSTEM S.A. - Członek Zarządu ds. Organizacji Produkcji,
Od 8 maja 2015 r. Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.


Jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Waldemar Pilch – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju biznesu

Waldewmar Pilch
Pan Waldemar Pilch ukończył Pace University w Nowym Jorku, kierunek Bachelor of Business Administration oraz Duke University w Durham (USA), kierunek Master of Business Administration.
Jest doświadczonym managerem, specjalizującym się w pozyskiwaniu nowych rynków o dużym potencjale wzrostu. W latach 1993-2015 prowadził nadzór nad systematycznym rozwojem biznesu korporacyjnego w USA i Azji. Zarządzał zespołem bankierów korporacyjnych oraz utrzymywaniem bezpośrednich relacji biznesowych z najważniejszymi klientami. Odpowiadał za wprowadzanie nowych i rozwój istniejących produktów, prowadzenie projektów dotyczących sprzedaży i marketingu, rozwoju kanałów dystrybucji, administracji i analiz.

Doświadczenie zawodowe:

 

wrzesień 1998 - grudzień 2005 KPMG, New York, USA - Senior Manager, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
styczeń 2006 - styczeń 2010 Morgan Stanley, New York, USA – Vice President, Private Equity
luty 2010 - luty 2011 Citigroup, New York, USA - Dyrektor, Strategia i M&Aw
luty 2011 - kwiecień 2013 Citigroup Investment Bank, Singapore - Dyrektor ds. doradztwa ryzyka finansowego i sprzedaży korporacyjnej w Azji
kwiecień 2013 - listopad 2015 Standard Chartered Bank, Singapore - Dyrektor zarządzający sprzedażą korporacyjną w Azji Południowo Wschodniej
styczeń 2016 - obecnie ES-SYSTEM S.A. Wiceprezes Zarządu
kwiecień 2017 - obecnie ES-SYSTEM Lighting Uk Ltd.. Prezes Zarządu


Na dzień powołania nie jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

Bożena Ciupińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogusław Pilszczek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Wysocki - Członek Rady Nadzorczej
Radosław Wojciechowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Arkadiusz Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Paweł Jaguś - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, członek niezależny
Michał Gargul – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny


Bożena Ciupińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bożena Ciupińska

Pani Bożena Ciupińska pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w 1981 r. ukończyła Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie, a następnie uzyskała uprawnienia projektanta w zakresie instalacji elektrycznych. Pani Bożena Ciupińska ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zakończony w dniu 27 listopada 1999 r. egzaminem państwowym złożonym przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.
Doświadczenie zawodowe:

Asystent Projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego w Krakowie
Starszy Asystent Projektanta w "Inwestprojekt" Kraków
od 1990 Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM CTO s.c.
(obecnie: ES-SYSTEM RE sp. z o.o)
1992 - 1999 Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa s.c.
1995 - 2006 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM K sp. z o.o.
1996 - 2006 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o.
2004 - 2006 Członek Zarządu ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze
2006-2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o.
1999 - 2015 Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o.
od 1999 Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Od 16.06.2016 do 08.02.2018  Członek Komitetu Wynagrodzeń w RN ES-SYSTEM S.A.

Pani Bożena Ciupińska jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednim przez Augusta Investment Sp. z o.o.) i pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Augusta Inwestment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w której posiada 100% udziałów. Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Między p. Leszkiem Ciupińskim a p. Bożeną Ciupińską, będącą akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 5% akcji, istnieje powiązanie rodzinne.


Bogusław Pilszczek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Pilszczek

Pan Bogusław Pilszczek posiada wykształcenie wyższe - w 1973 r. ukończył Wydział Elektryczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie w 1985 r. studia podyplomowe w zakresie techniki mikrokomputerowej na tej uczelni. Pan Bogusław Pilszczek posiada uprawnienia projektanta do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Doświadczenie zawodowe:

 
1969 - 1977 Asystent Projektanta i Projektant, Miejskie Biuro Projektów w Krakowie
1977 - 1984 Projektant, następnie Szef Pracowni i Kierownik Zespołu Projektowego, Biuro Rozwoju Krakowa
1983 - 1990 Kierownik Zespołu Projektowego, "Inwestprojekt", Kraków
1989 - 1991 współwłaściciel "Gambit" Design & Implementation Informatics Company sp. z o.o., Kraków
1990 - 1999 Pełnomocnik ES SYSTEM CTO s.c.
1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa s.c.
1995 - 2006 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o.
1999 - 2012 Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie
Od 01.09 2012 r. do 22.05.2013 r. doradca Zarządu ES-SYSTEM S.A.
Od 22.05.2013 r. do 02.10.2013 r. Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Od 02.10.2013 r. do 08.05.2015 r. Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.
Od 08.05.2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Od 08.05.2015 r. do 08.02.2018 r. Członek a następnie Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
Od 08.05.2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.


Pan Bogusław Pilszczek jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednim) - pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Bowen Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, w której posiada 100% udziałów.
Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Między p. Bogusławem Pilszczkiem a p. Martą Pilszczek, będącą akcjonariuszem Spółki istnieje powiązanie natury rodzinnej.Jacek Wysocki - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Wysocki

Pan Jacek Wysocki posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w 1981 r. ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie.
W 1988 r. Pan Jacek Wysocki uzyskał uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie instalacji elektrycznych.

Doświadczenie zawodowe:

 
1983 - 1991 Funkcje kierownicze w pionie elektroenergetyki PKP oraz biegły sądowy
z dziedziny elektroenergetyki
1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa s.c.
od 1999 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o.
2004 - 2006 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze
2006 – 2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o.
(02.2007-04.2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej)
1999 - 2012 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie
Od 09.05.2012 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., w której również sprawował funkcje członka Komitetu Audytu i Wynagrodzeń
Od października 2013 r. członek Rady Nadzorczej OPTI TFI.

Pan Jacek Wysocki jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednim przez Wysocki spółka jawna). Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Radosław Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej, sekretarz

Pan Radosław Wojciechowski posiada wykształcenie wyższe - w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2004 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i od tego momentu rozpoczął indywidualną praktykę, którą od 2014 r. prowadzi pod firmą Foryś Wojciechowski radcowie prawni spółka partnerska.
Od 2006 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Pan Radosław Wojciechowskinie nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A., nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Arkadiusz Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Arkadiusz Chojnacki posiada wykształcenie wyższe – w roku 1999 ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość. Równocześnie otrzymał Licencję Maklera Papierów Wartościowych. W 2004 ukończył na Politechnice Warszawskiej Studia Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończył program CFA, który obejmuje zagadnienia z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada licencję Series 7 (licencja NASD uprawniającą do kontaktów z klientami amerykańskimi). Najlepszy strateg rynku akcji w latach 2010-2012 („Parkiet”). 2-gi najlepszy analityk akcji w Polsce w roku 2010 oraz 3-cie miejsce w latach 2011-2012 („Forbes”). Specjalista w zakresie analiz sektorów: budowlanego, developerskiego, energetyki oraz handlu – wielokrotnie notowany top 3 w rankingach tych sektorów („Parkiet”). Obecnie prezes zarządu i akcjonariusz Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.


Doświadczenie zawodowe:
 
1999 - 2000 Analityk Inwestycyjny, Everest Capital Polska (Firma Venture Capital,
w Polsce zarządzająca funduszami NFI)
2000 - 2008 Zastępca Dyrektora Biura Analiz, Dom Maklerski Banku Handlowego/Citigroup (część międzynarodowego zespołu analitycznego z siedzibą w Londynie)
2008 Dyrektor Biura Analiz, Espirito Santo Investment Poland
2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Analiz, IPOPEMA Securities S.A.
od 2013 Prezes Zarządu Opti Capital Sp. z o.o.
od 2013 Prezes Zarządu Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
od 09.05.2012r. do 16.05. 2019r. Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Arkadiusz Chojnacki nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A., nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Paweł Jaguś - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, członek niezależny

Pan Paweł Jaguś ukończył w 1980 roku Akademię Górniczo-Hutniczą, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Posiada doświadczenie w skutecznym budowaniu i wdrażaniu długofalowych strategii biznesowych, realizowaniu kompleksowych kontraktów na rynku publicznym i komercyjnym, o wysokim stopniu skomplikowania. Biegle porusza się w obszarach zaawansowanych technologii infrastrukturalnych przy szerokiej znajomości rynku IT w Polsce.

Doświadczenie zawodowe:
1986 – 1991 Dyrektor Techniczny Zakładu, Walcownia HTS
1992 – 1999 Dyrektor Działu Technicznego, Qumak Int.
1999 – 2006 Wiceprezes Zarządu, równolegle Qumak S.A. oraz Sekom S.A., następnie Qumak-Sekom S.A.
2006 – 2015 Prezes Zarządu, Qumak S.A.
Od stycznia 2017 Prezes Zarządu spółki Maat4
Od 19.05.2016 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Od 16.06.2016 do 23.05.2017 członek Komitetu Wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Od 23.05.2017 członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A
 

Pan Paweł Jaguś nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Gargul - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny

Pan Michał Gargul: ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. A następnie w 2013 r. studia doktoranckich z zakresu prawa finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2017 roku uczestniczy w Prawniczym Seminarium Doktoranckim na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Prawo Podatkowe. Jest radcą prawnym wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz doradcą podatkowym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Doradców Podatkowych w Krakowie.
2005 r. Praktyka zawodowa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie
2007 r. Praktyka zawodowa w Sądzie Rejonowym w Lublinie
2007 r. Płatny staż w Lubelskiej Korporacji Prawniczej Sp. z o.o.
2007 r. Współtworzenie i prowadzenie Lubelskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Fundacji
Od 2008 r. Kierownik Zespołu Podatkowego w Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka komandytowa w Krakowie.
od 2008 r. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (dział finansowy)
2009 - 2010 Wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (prowadzenie zajęć z Postępowania Administracyjnego)
Od 2016 r. Prawnik w dziale prawnym Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
Od 2011 r. Własna praktyka: Michał Gargul Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego
Od 16.05.2019r. Przewodniczący Komitetu Audytu ES-SYSTEM S.A.
Pan Michał Gargul nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.