Władze

Zarząd

W skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby:

Rafał Gawrylak – Prezes Zarządu
Waldemar Pilch – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju biznesuPodział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu


 

Rafał Gawrylak – Prezes Zarządu

Rafał Gawrylak
Pan Rafał Gawrylak jest magistrem inżynierem, absolwentem Politechniki Opolskiej. Studiował na wydziale Mechanicznym, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami zwłaszcza w branży oświetleniowej, szerokie kompetencje w budowaniu i optymalizacji systemów produkcyjnych oraz w zakresie zarządzania jakością i łańcuchem dostaw. Sprawny menadżer oraz negocjator. Uczestniczył, z powodzeniem, w skomplikowanych negocjacjach handlowych w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Doświadczenie zawodowe:

 

1999 - 2000 Tułowice S.A. - staż,
2000 - 2006 Hella KG Hueck & Co. Lighting Division - Inżynier ds. Systemów Produkcyjnych,
2006 - 2011 ES-SYSTEM S.A. - Dyrektor Techniczny,
2010 - 2012 ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
2012 - obecnie ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
Od 1 stycznia 2015 r. ES-SYSTEM S.A. - Członek Zarządu ds. Organizacji Produkcji,
Od 8 maja 2015 r. Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.


Jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Waldemar Pilch – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju biznesu

Waldewmar Pilch
Pan Waldemar Pilch ukończył Pace University w Nowym Jorku, kierunek Bachelor of Business Administration oraz Duke University w Durham (USA), kierunek Master of Business Administration.
Jest doświadczonym managerem, specjalizującym się w pozyskiwaniu nowych rynków o dużym potencjale wzrostu. W latach 1993-2015 prowadził nadzór nad systematycznym rozwojem biznesu korporacyjnego w USA i Azji. Zarządzał zespołem bankierów korporacyjnych oraz utrzymywaniem bezpośrednich relacji biznesowych z najważniejszymi klientami. Odpowiadał za wprowadzanie nowych i rozwój istniejących produktów, prowadzenie projektów dotyczących sprzedaży i marketingu, rozwoju kanałów dystrybucji, administracji i analiz.

Doświadczenie zawodowe:

 

wrzesień 1998 - grudzień 2005 KPMG, New York, USA - Senior Manager, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
styczeń 2006 - styczeń 2010 Morgan Stanley, New York, USA – Vice President, Private Equity
luty 2010 - luty 2011 Citigroup, New York, USA - Dyrektor, Strategia i M&Aw
luty 2011 - kwiecień 2013 Citigroup Investment Bank, Singapore - Dyrektor ds. doradztwa ryzyka finansowego i sprzedaży korporacyjnej w Azji
kwiecień 2013 - listopad 2015 Standard Chartered Bank, Singapore - Dyrektor zarządzający sprzedażą korporacyjną w Azji Południowo Wschodniej
styczeń 2016 - obecnie ES-SYSTEM S.A. Wiceprezes Zarządu
kwiecień 2017 - obecnie ES-SYSTEM Lighting Uk Ltd.. Prezes Zarządu


Na dzień powołania nie jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

Rune Edvin Marthinussen - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Thomas Lindberg - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Monica Bårdseth - Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej
Meelis Peterson - Członek Rady Nadzorczej
Knut Syltevig Rusten - Członek Rady Nadzorczej
Michał Gargul – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny
Monika Dutkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, członek niezależnyRune Edvin Marthinussen - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
- magister inżynier, kierunek: Termodynamika, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Trondheim
- inżynier, kierunek: Mechanika Płynów Przemysłowych, Instytut Dynamiki Płynów Von Karman, Bruksela
- Master of Business Administration na poziomie rozszerzonym, Norweska Szkoła Zarządzania, Oslo

Doświadczenie zawodowe:
2015 -                                     Prezes Zarządu (CEO), Glamox AS (Grupa Glamox);
2013 - 2015                        EnCo AS, własna działalność doradcza w zakresie zarządzania oraz rozwoju działalności i biznesu;
2004 - 2013                        Wiceprezes Zarządu TOMRA Systems ASA i Dyrektor Zarządzający TOMRA Sorting AS;
2001 - 2004                        EnCo AS, własna działalność doradcza w zakresie zarządzania oraz rozwoju działalności i biznesu;
2000 - 2001                        General Electric (GE), Aero Energy Products, Norwegia, Dyrektor Generalny;
1999 - 2000                        Kvaerner Energy AS, Thermal Power, Norwegia, Wiceprezes Zarządu;
1994 - 1998                        Kvaerner ASA, Kierownik Programu Ship for the Future;
1992 - 1994                        Kvaerner Energy AS, Systemy podmorskie, Kierownik ds. Wycen i Ofertowania;
1991 - 1992                        Norwegian Energy (UK) Ltd., Londyn
1985 - 1989                        Kvaerner Brug AS, Systemy do produkcji ropy i gazu, Główny Inżynier.
Pełni także funkcje zarządcze w spółkach: TINFOS AS, Noosa AS, Noosa Holding, Luxonic Lighting Ltd; Birger Hatlebakksveg 15 AS, Glamox AB, AS Glamox.
 
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej.
Nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Thomas Lindberg - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu


Wykształcenie:
- magister ekonomii, Norweska Szkoła Zarządzania BI, Oslo
- Norweska Szkoła Kandydatów na Oficerów Marynarki

Doświadczenie zawodowe:
2003 -                                     Starszy Wiceprezes i Dyrektor Finansowy (CFO), Glamox AS (Grupa Glamox);
2000 - 2005                        Kontroler Globalnego Pionu Morskiego i Offshore, Glamox ASA;
1999 - 1999                        Kontroler Pionu Produkcyjnego, Glamox ASA;
1996 - 1998                        Kontroler Biznesowy i Kierownik Projektu, ABB Kraft AS (Norwegia);
1994 - 1996                        Stażysta, ABB Norway AS (Norwegia);
1989 - 1990                        Sierżant, Marynarka Norweska;
Pełni także funkcje zarządcze w spółkach: Glamox Ltd., Luxonic Lighting Ltd., Cogen Energia España S.L., Birger Hatlebakksveg 15 AS
 
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej.
Nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Monica Bårdseth - Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
- magister prawa (candidata juris), Uniwersytet w Oslo
- uprawnienia adwokata w Norwegii

Doświadczenie zawodowe:
2019 -                                     Dyrektor ds. Personalnych i Prawnych Grupy Glamox AS, Glamox AS (Grupa Glamox);
2018 - 2019                        Kierownik Działu Prawnego w Western Bulk Management AS (Norwegia);
2016 - 2018                        Senior Lawyer w Kancelarii Prawnej Selmer DA;
2008 - 2016                        General Counsel w Grupie Aibel AS (Norwegia) oraz członek zarządu Aibel AS i spółce grupy;
2000 - 2008                        Senior Associate w Departamencie Energii i Transportu Kancelarii Prawnej BAHR.
Jest także właścicielem spółki Minica AS (Norwegia)

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej.
Nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS


Meelis Peterson - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
- licencjat, kierunek: Inżynieria Mechaniczna, Estoński Uniwersytet Przyrodniczy w Tartu, Estonia
- studia uzupełniające, University of Minnesota w Minneapolis, USA
- Master of Business Administration na poziomie rozszerzonym, EBS – Estońska Szkoła Biznesu, Tallin Estonia

Doświadczenie zawodowe:
2015 -                                     Starszy Wiceprezes Pionu Dostaw, Glamox AS (Grupa Glamox);
2007 - 2015                        Dyrektor Zarządzający AS Glamox (Estonia);
2002 - 2007                        Kierownik zakładu AS Glamox (Estonia);
1998 - 2001                        praca w spółkach Grupy Glamox w Norwegii, Estonii, Danii i na Łotwie; wsparcie wdrożeń online dla Niemiec, Finlandii i Szwecji; ostatnia funkcja - Starszy Kierownik Projektu;
Pełni także funkcje zarządcze w spółkach: Glamox AB, AS Glamox, Luxonic Lighting Ltd., Keila Tervisekeskus OU;  Glamox Suzhou Lighting Co. Ltd.; dyrektora zarządzającego Glamox Marine & Offshore GmbH.
 
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej.
Nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Knut Syltevig Rusten - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
- licencjat, kierunek: Administracja Biznesu, University of Utah, Salt Lake City (USA);
- magister ekonomii, Norweska Szkoła Handlowa w Bergen (Norwegia);

Doświadczenie zawodowe:
2014 -                                     Starszy Wiceprezes Pionu Profesjonalnych Rozwiązań dla Budownictwa, Glamox AS (Grupa Glamox);
2001 - 2014                        Starszy Wiceprezes, Dyrektor ds. Marketingu Glamox AS (Norwegia);
1999 - 2001                        Dyrektor Zarządzający Glamox GmbH (Niemcy);
1995 - 1999                        Dyrektor ds. Marketingu Glamox AS (Norwegia);
1991 - 1995                        Konsultant ds. Marketingu Glamox AS (Norwegia i Niemcy);
1989 - 1991                        nauczyciel w szkole średniej, przedmiot: Administracja Biznesu (Norwegia)
Pełni także funkcje zarządcze w spółkach: Glamox AB, Luxonic Lighting Ltd.; prezesa zarządu Glamox Ltd, Luxo Corporation Ltd, O.Kuttel AG

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej.
Nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Michał Gargul - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny

Pan Michał Gargul: ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. A następnie w 2013 r. studia doktoranckich z zakresu prawa finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2017 roku uczestniczy w Prawniczym Seminarium Doktoranckim na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Prawo Podatkowe. Jest radcą prawnym wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz doradcą podatkowym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Doradców Podatkowych w Krakowie.
2005 r. Praktyka zawodowa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie
2007 r. Praktyka zawodowa w Sądzie Rejonowym w Lublinie
2007 r. Płatny staż w Lubelskiej Korporacji Prawniczej Sp. z o.o.
2007 r. Współtworzenie i prowadzenie Lubelskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Przewodniczący Rady Fundacji
Od 2008 r. Kierownik Zespołu Podatkowego w Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz Spółka komandytowa w Krakowie.
od 2008 r. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (dział finansowy)
2009 - 2010 Wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (prowadzenie zajęć z Postępowania Administracyjnego)
Od 2016 r. Prawnik w dziale prawnym Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
Od 2011 r. Własna praktyka: Michał Gargul Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego
Od 16.05.2019r. Przewodniczący Komitetu Audytu ES-SYSTEM S.A.
Pan Michał Gargul nie jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRSMonika Dutkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, członek niezależny

Wykształcenie:
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne (Zarządzanie Międzynarodowe)(1998);
- dyplom ACCA (2001);
- dyplom FCCA (2006);
- program ICAN Harvard Business Review (2019);
- International MBA, program CSB & St. Gallen Business School (obecnie);

Doświadczenie zawodowe:
2017 -                                      Dyrektor Zarządzający Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.;
2008 -                                     Prezes Zarządu Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.;
2002 - 2017                         Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.;
2002 - 2002                         Senior Associate, Dział Audytu PwC AG w Zurychu;
1998 - 2002                         Associate, Senior Associate, Dział Audytu PwC;

Poza w/w nie sprawuje innych funkcji oraz nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej.
Nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.