Otoczenie rynkowe

Branża oświetleniowa w Polsce charakteryzuje się sezonowością. Przychody ze sprzedaży są zazwyczaj niższe w I połowie roku i rosną w „sezonie oświetleniowym”, który obejmuje III i IV kwartał.
Branża ta jest bardzo silnie uzależniona od koniunktury w budownictwie. Dotyczy to zarówno rynku krajowego jak i zagranicznego.
Całkowita wartość eksportu polskiego przemysłu oświetleniowego stanowi około 1/3 wartości rynku. W okresie koniunktury największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje Unii Europejskiej, na które przypada ponad 3/4 całego eksportu.
Kryzys na rynkach unijnych zaktywizował producentów oświetlenia w poszukiwaniu rynków zbytu poza Unią. Główne kierunki to Bliski i Daleki Wschód, Ameryka Południowa.

Segment producentów opraw oświetleniowych stanowiący ok. 60% rynku oświetleniowego (pozostałe 40% to tzw. źródła światła) charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Znacząca większość producentów (od kilkuset do tysiąca) to małe podmioty gospodarcze, zwykle kilkuosobowe firmy rodzinne, działające w obszarze opraw oświetleniowych przeznaczonych do użytku domowego.

Segment profesjonalnej techniki oświetleniowej
ES‑SYSTEM należy do grupy kilkunastu polskich firm działających w obszarze profesjonalnego oświetlenia, między innymi obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, terenów zewnętrznych oraz iluminacji obiektów architektonicznych. Firmy te, oprócz produkcji opraw oświetleniowych, wykonują kompletacje sprzętu dla konkretnych projektów, często świadczą również usługi projektowe. Sprzedaż odbywa się poprzez specjalistyczne hurtownie elektrotechniczne, oraz bezpośrednio do inwestorów.

Rynek oświetleniowy w Polsce

Wyszczególnienie 2015 2014 2013 2012 2011
Wartość sprzedaży firmy ES-SYSTEM (w tys. PLN) 184 160 169 016 166 419 169 323 169 661
Produkcja sprzedana sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (w tys. PLN) 5 976 269 5 648 420 4 495 841 4 620 068 3 603 177
Udział firmy ES-SYSTEM w rynku sprzętu oświetleniowego (w %) 3,08 2,99 3,70 3,66 4,71
Produkcja sprzedana opraw oświetleniowych (w tys. PLN) (60% całości rynku) 3 585 761 3 389 052 2 697 505 2 772 041 2 161 906
Udział firmy ES-SYSTEM w rynku opraw oświetleniowych (w %) 5,14 4,99 6,17 6,11 7,85
Produkcja sprzedana opraw oświetleniowych bez oświetlenia mieszkaniowego i dekoracyjnego (w tys. PLN) (65% rynku opraw) 2 330 745 2 202 884 1 753 378 1 801 827 1 405 239
Udział firmy ES-SYSTEM w rynku profesjonalnych opraw oświetleniowych (w %) 7,90 7,67 9,49 9,40 12,07
Źródło: szacunki ES-SYSTEM na podstawie danych GUS z produkcji sprzedanej grup PKWiU 31.50 i 27.40

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.