Energooszczędność

Rozrzutne gospodarowanie energią, szybki wzrost gospodarczy szczególnie w obszarze krajów Dalekiego Wschodu i związany z tym gwałtowny wzrost programów urbanizacyjnych oraz idący za tym gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię, w opinii naukowców wielu ośrodków uniwersyteckich może w ciągu kilku – kilkunastu lat doprowadzić do katastrofalnego deficytu energetycznego. Dodatkowo niezwykle dynamiczny wzrost zużycia energii będzie generował negatywne skutki dla środowiska naturalnego w skali światowej. Przy obecnym tempie rozwoju w skali globalnej szacuje się, że zapotrzebowanie energii w roku 2025 w odniesieniu do roku 2005 wzrośnie o 300%. Skutki takiego wzrostu są dzisiaj trudne do przewidzenia.
Od wielu lat gospodarki krajów najwyżej rozwiniętych podejmują działania w kierunku ograniczania zużycia energii, w tym energii zużywanej przez obiekty budowlane. Średnie zużycie energii przez budynki realizowane w tradycyjnych technologiach to 200 kWh/m2/rok.

Przykładowe wielkości zużycia energii przez obiekty budowlane w skali jednego roku na m2:

Kraj kWh/m2
Niemcy 98
Dania 115
Szwejca 120
Finlandia 128
USA 180
Polska 185
Norwegia 240
Chiny 250
Źródło: Prof. L. Bylund Uniwersytet Oslo, 2005

Działania takie podejmuje również Unia Europejska, która w roku 2002 opracowała Europejski Program Ochrony Klimatu (ECPP), a w roku 2005 została opublikowana Dyrektywa 2005/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię elektryczną.

Celem wyznaczonym przez Unię Europejską na rok 2020, jest uzyskanie wskaźnika zużycia energii na poziomie 80 kWh/m2/rok.

Istotnym źródłem redukcji zużycia energii jest zmniejszanie zużycia energii elektrycznej,
a szczególnie tej zużywanej do celów oświetleniowych.

Wiele z realizowanych obiektów budowlanych – biurowców zużywa na cele oświetleniowe 15 – 20 W/m2. Przy optymalizacji wszystkich parametrów, przy równoczesnym zachowaniu wysokich standardów oświetleniowych określonych normami europejskimi można rozwiązać instalacje oświetleniowe spełniające parametr efektywności 7 – 8 W/m2.

Od momentu powstania, Grupa ES-SYSTEM realizuje misję ENERGY SAVING. W realizacji większości projektów udaje się przekonać klientów do takiego podejścia i optymalizacji zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe i przyjęcie takich rozwiązań technicznych, w których koszt początkowy może być wyższy, natomiast efektywne obniżenie zużycia energii poniżej średnich standardów daje w okresie kilku lat istotne oszczędności, pokrywające zwiększone koszty początkowe. Lepsza jakość produktów, ich niezawodność
i energooszczędność pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 60 – 70%.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.