Akcjonariat
Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze Liczba głosów na WZA Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Wartość nominalna udziałów (PLN)
Augusta Investment sp. z o.o.- pośrednio Bożena Ciupińska 12 625 355 12 625 355 29,45% 4 166 367,15
Bowen Investments S.a.r.l. - pośrednio Bogusław Pilszczek 8 587 265 8 587 265 20,03% 2 833 797,45
Marta Pilszczek 3 538 090 3 538 090 8,25% 1 167 569,70
Wysocki sp. jawna – pośrednio Jacek Wysocki * 4 966 902 4 966 902 11,59% 1 639 077,66
Aviva OFE Aviva Santander ** 4 282 000 4 282 000 9,99% 1 413 060,00
Quercus Parasolowy SFIO zarządzany przez Quercus TFI S.A. *** 2 801 704 2 801 704 6,54% 924 562,32
*poprzednia nazwa Hedland Sp. z o.o. - zmiana nastąpiła 01.08.2018
**zmiana nazwy z Aviva OFE na Aviva OFE Aviva Santander na podstawie informacji otrzymanej dn. 22.11.2018, stan posiadania akcji według rejestracji na WZ 17.05.2018; na WZ 16.05.2019 zarejestrowanych zostało 4 200 000 akcji; według Prospektu Informacyjnego Aviva OFE Aviva Santander z dn. 12.04.2019 stan posiadania akcji 4 274 650
***stan posiadania akcji według zgłoszenia z 18.10.2019
Stan na 18.10.2019

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.