Akcjonariat
Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze Liczba głosów na WZA Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Wartość nominalna udziałów
Augusta Investment sp. z o.o.- pośrednio Bożena Ciupińska 12 625 355 12 625 355 29,45% 4 166 367,15
Bowen Investments S.a.r.l. - pośrednio Bogusław Pilszczek 8 587 265 8 587 265 20,04% 2 833 797,45
Marta Pilszczek 3 538 090 3 538 090 8,25% 1 167 569,70
Wysocki sp. jawna – pośrednio Jacek Wysocki * 4 966 902 4 966 902 11,59% 1 639 077,66
Aviva OFE Aviva Santander ** 4 282 000 4 282 000 9,99% 1 413 060,00
Quercus TFI S.A. 2 159 738 2 159 738 5,04% 712 713,54
*poprzednia nazwa Hedland Sp. z o.o. - zmiana nastąpiła 01.08.2018
**zmiana nazwy z Aviva OFE na Aviva OFE Aviva Santander na podstawie informacji otrzymanej dn. 22.11.2018
Stan na 15.11.2018

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.