Kontakt

Kontakt dla Klientów

ES-SYSTEM S.A.
30-701 Kraków
ul. Przemysłowa 2
tel. +48 12 656 36 33, +48 12 295 80 00
essystem@essystem.pl
www.essystem.pl

NIP: 679-25-51-640    REGON: 351610904
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – 0000113760
Wysokość kapitału akcyjnego - 14.145.000,21 PLN, w całości opłacona

Kontakt dla Inwestorów Giełdowych

Anna Przyczyna
Szef Biura Zarządu
tel. +48 12 295 80 39
anna.przyczyna@essystem.pl
biuro.zarzadu@essystem.pl
 
Magdalena Ostrowska
Specjalista w Biurze Zarządu
tel. +48 12 297 81 01
magdalena.ostrowska@essystem.pl
biuro.zarzadu@essystem.pl

Odnośniki do stron instytucji rynku kapitałowego

KNF
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
Centrala UKNF: tel: + 48 22 262 50 00
Infolinia UKNF: tel: + 48 22 262 58 00
fax: + 48 22 262 51 11
e-mail: knf@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl
GPW
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. + 48 22 628 32 32
faks + 48 22 628 17 54
www.gpw.pl
SEG
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
ul. Nowy Świat 35 lok. 9
00-029 Warszawa
tel. + 48 22 826 26 89
tel./faks + 48 22 826 31 93
e-mail: biuro@seg.org.pl
www.seg.org.pl
SII
Biuro Zarządu
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

ul. Długopolska 22
50-560 Wrocław
tel. + 48 71 332 95 60
tel./faks + 48 71 332 95 61
e-mail: biuro@sii.org.pl
www.sii.org.pl
ZMID
Związek Maklerów i Doradców
ul. Marszałkowska 68/70 lok. 30
00-545 Warszawa
tel./faks +48 22 628 37 43
e-mail: biuro@zmid.org.pl
www.zmid.org.pl
ZPSO "Pol-lighting"
00-739 Warszawa
ul. Stępińska 22/30
tel. + 48 602 417 217
e-mail: biuro@pollighting.pl
pollighting.pl

Formularz kontaktowy

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.