Okresy zamknięte

Kierując się zasadą dobrych praktyk spółek publicznych oraz równego dostępu do informacji poufnych Zarząd spółki ES‑SYSTEM zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń w komunikacji z inwestorami i przedstawicielami mediów w okresach bezpośrednio poprzedzających publikację kwartalnych wyników finansowych.
Zgodnie z przyjętymi standardami przedstawiciele spółki nie będą prowadzić rozmów i organizować spotkań z analitykami, inwestorami oraz mediami w okresie 2 tygodni przed publikacją wyników.
W opinii Zarządu wprowadzona zasada odpowiada najwyższym standardom wiarygodności i przejrzystości spółki na rynku kapitałowym.

„Zarząd ma nadzieję, że rynek przyjmie ze zrozumieniem regułę ograniczającą kontakty z inwestorami i przedstawicielami mediów w okresach poprzedzających publikacje wyników finansowych. Wprowadzenie okresów zamkniętych jest przejawem dbałości spółki o przestrzeganie jednej z najważniejszych zasad ładu korporacyjnego, tj. równości w dostępie do informacji dla każdego akcjonariusza”

Okresy zamknięte w roku 2018

  • Od 27 lutego do 29 marca
  • Od 24 kwietnia do 24 maja
  • Od 23 lipca do 22 sierpnia
  • Od 16 października do 15 listopada

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.