ES-SYSTEM S.A. Lighting Company
Realization

 
News

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stock Quotes

Current listing
Date 2017-06-22 , Time 08:30:00 / 17:30:00
Low = 2.39 / High = 2.62 / Close = 2.62

Value = 2.62


Historical listingGPW
Komisja Nadzoru Finansowego
SEG
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Związek Maklerów i Doradców
POLLighting
Reputation Manager