Wskaźniki finansowe

Iwg rodzaju 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rentowność aktywów (ROA) 2,4% 3,3% 4,5% 1,8% 3,8% 3,0%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 3,0% 4,0% 5,5% 2,3% 4,9% 3,9%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 19,6% 17,3% 20,6% 21,6% 21,6% 22,7%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 24,3% 20,9% 25,9% 27,6% 27,5% 29,4%
Wskaźnik płynności bieżącej 3,8 4,5 3,7 3,5 3,5 3,4
Wskaźnik płynności szybkiej 2,7 3,0 2,5 2,4 2,3 2,0
Cykl rotacji należności 116,6 109,3 100,6 106,9 101,7 91,4
Cykl rotacji zobowiązań 68,2 57,1 56,0 62,7 63,2 64,7
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.