Wskaźniki finansowe

Iwg rodzaju 2014 2015 2016 2017 2018 I-III kw. 2019
Rentowność aktywów (ROA) 3,3% 4,5% 1,8% 3,8% 3,0% 3,3%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 4,0% 5,5% 2,3% 4,9% 3,9% 4,6%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 17,3% 20,6% 21,6% 21,6% 22,7% 30,9%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 20,9% 25,9% 27,6% 27,5% 29,4% 44,8%
Wskaźnik płynności bieżącej 4,5 3,7 3,5 3,5 3,4 3,2
Wskaźnik płynności szybkiej 3,0 2,5 2,4 2,3 2,0 2,0
Cykl rotacji należności 109,3 100,6 106,9 101,7 91,4 79,1
Cykl rotacji zobowiązań 57,1 56,0 62,7 63,2 64,7 63,6
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
Tabela do pobrania w Excel

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.