ES-SYSTEM S.A. logo
Od dnia 15 kwietnia 2020 r. akcje ES-SYSTEM S.A. zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym i spółka nie podlega obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej (…) W razie pytań prosimy o kontakt: biuro.zarzadu@essystem.pl