Raport bieżący 20/2019 z dnia 2019-12-11 g.11:35

Raport bieżący 20/2019 z dnia 2019-12-11 g.11:35

Raport bieżący 20/2019 z dnia 2019-12-11 g.11:35

Raport bieżący 20/2019 z dnia 2019-12-11 g.11:35

Zawiadomienie na temat bezpośredniego stanu posiadania akcji przez Glamox AS oraz o otrzymanych
pełnomocnictwach na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 11 grudnia 2019 r.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.