Raport bieżący 21/2019 KOREKTA z dnia 2019-12-11 g.12:11

Raport bieżący 21/2019 KOREKTA z dnia 2019-12-11 g.12:11

Raport bieżący 21/2019 KOREKTA z dnia 2019-12-11 g.12:11

Raport bieżący 21/2019 KOREKTA z dnia 2019-12-11 g.12:11

Zawiadomienie na temat pośredniego stanu posiadania akcji przez podmioty dominujące wobec Glamox AS
oraz o otrzymanych przez Glamox AS pełnomocnictwach na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane
na dzień 11 grudnia 2019 r. - korekta

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.