Program motywacyjny

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ES‑SYSTEM S.A. z dnia 27 października 2006 roku, przyjęto założenia Programu Motywacyjnego w spółce. W dniu 12 września 2007 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Programu Motywacyjnego, przy czym programem tym objęto lata 2007-2009.

Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok, które miało miejsce 20 czerwca 2008 roku Zarząd Emitenta przedstawił Radzie Nadzorczej obliczoną wartość parametrów, od spełnienia których zależał przydział pierwszej transzy warrantów osobom uprawnionym. W związku ze spełnieniem warunków przydziału Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia listy imiennej i dokonania przydziału 407 204 warrantów osobom uprawnionym. Koszty programu motywacyjnego, które obciążyły wynik finansowy 2008 roku wyniosły 366 tys. zł.

Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok, które miało miejsce 22 maja 2009 roku Zarząd Emitenta przedstawił Radzie Nadzorczej obliczoną wartość parametrów od spełnienia których zależał przydział drugiej transzy warrantów osobom uprawnionym. W związku z niespełnieniem parametrów określonych regulaminem Programu Motywacyjnego warranty nie zostały przyznane.

Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok, które miało miejsce 14 maja 2010 roku Zarząd Emitenta przedstawił Radzie Nadzorczej obliczoną wartość parametrów od spełnienia których zależał przydział trzeciej transzy warrantów osobom uprawnionym. W związku z niespełnieniem parametrów określonych regulaminem Programu Motywacyjnego warranty nie zostały przyznane.

W związku z upływem terminu obowiązywania Programu Motywacyjnego warranty nieprzydzielone zostały umorzone uchwałą RN z dnia 15 kwietnia 2010r.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.