Polityka dywidendy

POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY - Zgodnie z art. 395 § 1 k.s.h. i art. 28 pkt 1 Statutu Spółki uchwałę w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty za dany rok obrotowy podejmuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (w przypadku Emitenta, dla którego rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się do dnia 30 czerwca danego roku).

W Spółce nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy.
Za lata obrotowe 2003-2008 akcjonariuszom nie była wypłacana dywidenda.
Za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A. dn. 14 maja 2010r podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, przeznaczając jego część ‑ w kwocie 4 286 363,70 zł - na wypłatę dywidendy.
Za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A. dn. 24 maja 2011r podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, przeznaczając jego część ‑ w kwocie 4 286 363,70 zł - na wypłatę dywidendy.
Za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A. dn. 9 maja 2012r podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, przeznaczając jego część ‑ w kwocie 4 286 363,70 zł - na wypłatę dywidendy.
Za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES SYSTEM S.A. dn. 22 maja 2013r podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku, przeznaczając jego część ‑ w kwocie 2 143 181,85 zł - na wypłatę dywidendy.
Za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES SYSTEM S.A. dn. 8 maja 2014r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 2 143 181,85 zł.
Za rok obrotowy 2014, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES SYSTEM S.A. dn. 8 maja 2015r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 15 002 272,95 zł.
Za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES SYSTEM S.A. dn. 19 maja 2016 r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 10 715 909,25 zł.
Za rok obrotowy 2016, Walne Zgromadzenie ES SYSTEM S.A. dn. 11 maja 2017 r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 3 776 884,95 zł. na kapitał zapasowy.
Za rok obrotowy 2017, Walne Zgromadzenie ES SYSTEM S.A. dn. 17 maja 2018 r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 15 002 272,95 zł.
Za rok obrotowy 2018, Walne Zgromadzenie ES SYSTEM S.A. dn. 16 maja 2019 r podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 4 629 800,69 zł. na kapitał zapasowy.
Realizację polityki wypłaty dywidendy z zysków osiąganych przez Spółkę w latach następnych, Zarząd ES‑SYSTEM będzie warunkował zaspokojeniem zapotrzebowania Spółki na środki finansowe wynikające z realizacji programu inwestycyjnego ES‑SYSTEM.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.