Historia operacji

15 stycznia 2020 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od podmiotów dominujących (bezpośrednio i pośrednio) nad Glamox AS, tj. od:
 • GLX Holding AS, spółki prawa norweskiego z siedzibą w Oslo,
 • Glace HoldCo AS spółki prawa norweskiego z siedzibą w Oslo,
 • Glace MidCo S.a r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu,
 • Triton Masterluxo 4 S.a r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu,
 • Glace Holdco S.a. r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu,
 • Triton Fund IV z siedzibą w St Helier, Jersey,
na temat pośredniego posiadania 42 863 637 akcji ES-SYSTEM S.A. stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
 
15 stycznia 2020 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Glamox AS, spółki prawa norweskiego z siedzibą w Molde, o posiadaniu, w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu, 42 863 637 akcji ES-SYSTEM S.A. stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Rozliczenie Przymusowego wykupu miało miejsce dnia 14 stycznia 2020 roku.

13 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., o zbyciu 4 162 212 akcji Spółki, stanowiących 9,71% kapitału zakładowego Spółki, przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander.
Transakcja sprzedaży akcji, w wyniku odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Glamox AS., miała miejsce 4 grudnia 2019 roku, natomiast jej rozliczenie nastąpiło 10 grudnia 2019 roku.
 
12 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj. Quercus Parasolowy SFIO oraz Quercus Global Balanced Plus FIZ („Fundusze”), o zbyciu 3 609 601 akcji Spółki, stanowiących 8,42% kapitału zakładowego Spółki.
Zmiana posiadanego udziału nastąpiła 9 grudnia 2019 roku, w wyniku odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Glamox AS.
Po rozliczeniu transakcji 10 grudnia 2019 roku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze nie posiadają akcji Spółki.
 
11 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Wysocki sp. j. z siedzibą w Krakowie oraz od wspólników tej spółki o zbyciu 4 966 902 akcji Spółki, stanowiących 11,59% kapitału zakładowego Spółki.
Po rozliczeniu transakcji 10 grudnia 2019 roku Wysocki Sp. j. oraz jej wspólnicy nie posiadają akcji Spółki.
 
11 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia Pana Bogusława Pilszczka, od spółki od niego zależnej - Bowen Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz od Pani Marty Pilszczek – małżonki Pana Bogusława Pilszczka o pośrednim i bezpośrednim zbyciu 12 125 355 akcji Spółki, stanowiących 28,29% kapitału zakładowego Spółki.
Po rozliczeniu transakcji 10 grudnia 2019 roku p. Bogusław Pilszczek oraz p. Marta Pilszczek nie posiadają bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki.
 
11 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Pani Bożeny Ciupińskiej oraz od spółki od niej zależnej - Augusta Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o pośrednim i bezpośrednim zbyciu 12 625 355 akcji Spółki, stanowiących 29,45% kapitału zakładowego Spółki.
Po rozliczeniu transakcji 10 grudnia 2019 roku p. Bożena Ciupińska nie posiada bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki.

11 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od podmiotów dominujących (bezpośrednio i pośrednio) nad Glamox AS, tj. od:
 • GLX Holding AS, spółki prawa norweskiego z siedzibą w Oslo,
 • Glace HoldCo AS spółki prawa norweskiego z siedzibą w Oslo,
 • Glace MidCo S.a r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu,
 • Triton Masterluxo 4 S.a r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu,
 • Glace Holdco S.a. r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu,
 • Triton Fund IV z siedzibą w St Helier, Jersey,
na temat pośredniego nabycia 42 096 603 akcji ES-SYSTEM S.A. stanowiących 98,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
 
11 grudnia 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Glamox AS, spółki prawa norweskiego z siedzibą w Molde, o nabyciu, w wyniku Wezwania, 42 096 603 akcji ES-SYSTEM S.A. stanowiących 98,21 akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Rozliczenie Wezwania miało miejsce dnia 10 grudnia 2019 roku.

18 października 2019 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. podał do wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia od Quercus TFI S.A., że zarządzane przez niego fundusz inwestycyjny Quercus Parasolowy SFIO, zwiększył samodzielnie udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powyżej 5%.
Przed transakcją Fundusz posiadał 887 786 sztuk akcji ES-SYSTEM, co stanowiło 2,07% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji liczba akcji posiadanych przez Fundusz wynosiła 2 801 704 akcji Emitenta, co stanowiło 6,54% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM.
Transakcja miała miejsce dnia 15 października 2019 roku.

19 lipca 2018 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Augusta Investment sp. z o.o. o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta. Przed transakcją Augusta Investment sp. z o.o. posiadała 12 125 355 akcji Emitenta co stanowiło 28,29% kapitału zakładowego. Po realizacji transakcji Augusta Investment sp. z o.o. posiadała 12 625 355 akcji Emitenta. co stanowiło 29,45% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Nabycie akcji nastąpiło dnia 19 lipca 2018 roku.

11 czerwca 2015 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Augusta Investment sp. z o.o. o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta. Przed transakcją Augusta Investment sp. z o.o. nie posiadała akcji Emitenta. Po realizacji transakcji Augusta Investment sp. z o.o. posiadała 12 125 355 akcji Emitenta. co stanowiło 28,29% kapitału zakładowego i 28,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Nabycie akcji nastąpiło dnia 10 czerwca 2015 roku.

11 czerwca 2015 r. Zarząd ES SYSTEM S.A. otrzymał zawiadomienie od pani Bożeny Ciupińskiej o:
 • bezpośrednim zbyciu akcji Spółki
 • pośrednim nabyciu akcji Spółki
Przed transakcją p. Ciupińska posiadała bezpośrednio 12 125 355 akcji ES SYSTEM S.A., co stanowiło 28,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Po transakcji p. Ciupińska posiadała pośrednio, poprzez Augusta Investment sp. z o.o., 12 125 355 akcji ES-SYSTEM S.A., co stanowiło 28,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Bezpośrednie zbycie akcji i pośrednie nabycie nastąpiło dnia 10 czerwca 2015 roku.

8 czerwca 2015 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od PAI PROPERTIES – FUNDUSZ KAMIENICZNY sp. z o.o. o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta. Przed transakcją PAI PROPERTIES – FUNDUSZ KAMIENICZNY sp. z o.o. nie posiadała akcji Emitenta. Po realizacji transakcji PAI PROPERTIES – FUNDUSZ KAMIENICZNY sp. z o.o. posiadała 4 966 902 akcji Emitenta. co stanowiło 11,59% kapitału zakładowego i 11,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

8 czerwca 2015 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. podał do wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia od pana Jacka Wysockiego o:
 • bezpośrednim zbyciu akcji Spółki
 • pośrednim nabyciu akcji Spółki
Przed transakcją p. Wysocki posiadał bezpośrednio 4 966 902 akcji ES-SYSTEM S.A., co stanowiło 11,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 11,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Po transakcji p. Wysocki posiada pośrednio, poprzez PAI PROPERTIES-FUNDUSZ KAMIENICZNY sp. z o.o.*, 4 966 902 akcji ES-SYSTEM S.A., co stanowi 11,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 11,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
* zmiana nazwy (firmy) z PAI Properties-Fundusz Kamieniczny Sp. z o.o. na Hedland Sp. z o.o. – wpis do KRS z dn. 7 lipca 2015 r.

16 lutego 2015 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. podał do wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia od Quercus TFI S.A., że zarządzane przez niego fundusze inwestycyjne:
 • Quercus Parasolowy SFIO,
 • Quercus Absolute Return FIZ,
 • Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ
w wyniku nabycia akcji Emitenta zwiększyły wspólnie udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powyżej 5%. Przed transakcją Fundusze posiadały łącznie 2 138 939 sztuk akcji ES-SYSTEM, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji liczba akcji posiadanych łącznie przez Fundusze wynosiła 2 148 995 akcji Emitenta, co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM.

3 lutego 2015 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od MetLife PTE S.A., że zarządzany przez niego MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku zbycia akcji Emitenta zmniejszył udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 5%. Przed transakcją MetLife OFE posiadał 2 143 290 sztuk akcji ES-SYSTEM, co stanowiło 5,00% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji liczba akcji posiadanych przez MetLife OFE wynosiła 1 943 290 akcji Emitenta, co stanowiło 4,53% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM.

9 czerwca 2014 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. podał do wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia od pana Jacka Wysockiego o:
 • pośrednim zbyciu akcji Spółki
 • bezpośrednim nabyciu akcji Spółki
Pośrednie zbycie akcji i bezpośrednie nabycie akcji nastąpiło 4 czerwca 2014 r.
Przed transakcją p. Wysocki posiadał pośrednio poprzez Hedland Holdings s.a.r.l. 4 966 902 akcji ES-SYSTEM S.A., co stanowiło 11,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 11,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Po transakcji p. Wysocki posiada bezpośrednio 4 966 902 akcji ES-SYSTEM S.A., co stanowi 11,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 11,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

9 czerwca 2014 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Hedland Holdings s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu o bezpośrednim zbyciu akcji Emitenta. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 4 czerwca 2014 r.
Przed transakcją Spółka Hedland Holdings s.a r.l posiadała 4 966 902 akcji Emitenta. co stanowiło 11,59% kapitału zakładowego i 11,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Po realizacji transakcji Hedland Holdings s.a r.l nie posiada akcji ES-SYSTEM S.A.

3 grudnia 2013 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. podał do wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia od pani Bożeny Ciupińskiej o:
 • pośrednim zbyciu akcji Spółki
 • bezpośrednim nabyciu akcji Spółki
Pośrednie zbycie akcji i bezpośrednie nabycie akcji nastąpiło dn. 28 listopada 2013 r.
Przed transakcją p. Ciupińska posiadała pośrednio poprzez Augusta Investments s.a.r.l. 12 125 355 akcji ES‑SYSTEM S.A., co stanowiło 28,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Po transakcji p. Ciupińska posiada bezpośrednio 12 125 355 akcji ES-SYSTEM S.A., co stanowi 28,29% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 28,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

3 grudnia 2013 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Augusta Investments s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu o bezpośrednim zbyciu akcji Emitenta. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 28 listopada 2013 r.
Przed transakcją Augusta Investments s.a r.l posiadała 12 125 355 akcji Emitenta. co stanowiło 28,29% kapitału zakładowego i 28,29% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Po realizacji transakcji Augusta Investments s.a r.l nie posiada akcji ES‑SYSTEM S.A.

11 grudnia 2012 r. Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), że w wyniku nabycia akcji Emitenta Aviva OFE posiada więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed transakcją Aviva OFE posiadał 2 122 798 sztuk akcji ES-SYSTEM, co stanowiło 4,95% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po transakcji liczba akcji posiadanych przez Aviva OFE wynosiła 2 427 614 akcji Emitenta, co stanowiło 5,66% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES-SYSTEM.

17 stycznia 2011 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., że w wyniku zbycia akcji ES‑SYSTEM S.A., BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zejście poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji z dnia 13 stycznia 2011 r.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez BPH TFI wynosiła 2 218 170, co stanowiło 5,17% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Po transakcji liczba akcji posiadanych przez BPH TFI wynosiła 832 861 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 1,94% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2 lipca 2010 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Wysockiego o:
 • bezpośrednim zbyciu akcji Spółki
 • pośrednim zbyciu akcji Spółki
 • pośrednim nabyciu akcji Spółki
i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 10% nastąpiło w wyniku dokonania transakcji w dniu 28.06.2010 r.
Liczba akcji posiadanych przez Pana Jacka Wysockiego bezpośrednio przed transakcją wynosiła 1 920 000, co stanowiło 4,48% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM. Na skutek transakcji Pan Jacek Wysocki nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji ES‑SYSTEM.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Pana Jacka Wysockiego pośrednio wynosiła 3 046 902, co stanowiło 7,11% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Po transakcji Pan Jacek Wysocki posiadał pośrednio przez Tontelecom Holdings Limited 4 966 902 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 11,59% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2 lipca 2010 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. podał do wiadomości, że w dniu 1 lipca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Hedland Holdings s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, że w wyniku nabycia znacznego pakietu akcji Akcjonariusz przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 10% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniach 28 czerwca 2010 r.
Przed transakcją Hedland Holdings nie posiadała akcji ES‑SYSTEM. Na skutek transakcji Hedland Holdings posiadał 4 966 902 akcji, co stanowiło 11,59% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2010 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że w dniu 1 lipca 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Tontelecom Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, że w wyniku zbycia znaczącego pakietu akcji Akcjonariusz zszedł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. i nie posiada żadnych akcji Emitenta. Zejście poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 28 czerwca 2010 r.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Tontelecom Holdings wynosiła 3 046 902, co stanowiło 7,11% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Na skutek transakcji Tontelecom Holdings nie posiadała żadnych akcji ES‑SYSTEM.

25 czerwca 2010 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Pana Bogusława Pilszczka o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 20% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 21 czerwca 2010 r.
Liczba akcji posiadanych bezpośrednio przez Pana Bogusława Pilszczka przed transakcją wynosiła 1 149 074, co stanowiło 2,68% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM. Na skutek transakcji Pan Bogusław Pilszczek nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Liczba akcji posiadanych przez Pana Bogusława Pilszczka pośrednio przez Bowen Investment przed transakcją wynosiła 7 438 191, co stanowiło 17,36% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Pan Bogusław Pilszczek posiadał pośrednio przez Bowen Investment 8 587 265 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 20,04% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

25 czerwca 2010 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Augusta Investments s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 25% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 21 czerwca 2010 r.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Augusta Investment wynosiła 7 438 191, co stanowiło 17,36% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Po transakcji Augusta Investment posiadała 12 125 355 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 28,29% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

25 czerwca 2010 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Bowen Investments s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Zmiany stanu posiadania nastąpiły w wyniku transakcji zawartej dniu 21 czerwca 2010 r.
Liczba akcji posiadanych przez Bowen Investments bezpośrednio wynosiła przed transakcją 7 438 191, co stanowiło 17,36% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM. Po transakcji Bowen Investments posiadał bezpośrednio 8 587 265 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 20,04% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Pana Bogusława Pilszczka jako podmiotu dominującego wobec Bowen Investments wynosiła 1 149 074, co stanowiło 2,68% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Pan Bogusław Pilszczek jako podmiot dominujący wobec Bowen Investments nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji ES‑SYSTEM S.A.

25 czerwca 2010 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza, Pani Bożeny Ciupińskiej, że w wyniku sprzedaży znaczącego pakietu akcji Akcjonariusz zszedł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. i nie posiada żadnych akcji Emitenta. Jednocześnie, poprzez pośrednie nabycie akcji przez Augusta Investments s.a.r.l., Akcjonariusz przekroczył próg 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Zmiany stanu posiadania nastąpiły w wyniku transakcji zawartej dniu 21 czerwca 2010 r.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Panią Bożenę Ciupińską bezpośrednio wynosiła 4 687 164, co stanowiło 10,93% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM. Na skutek transakcji Pani Bożena Ciupińska nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Panią Bożenę Ciupińską pośrednio przez Augusta Investment wynosiła 7 438 191, co stanowiło 17,36% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Pani Ciupińska posiadała pośrednio przez Augusta Investment 12 125 355 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 28,29% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

10 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A podał do wiadomości informacje otrzymane od AIG PTE S.A. z siedzibą w Warszawie, o nabyciu akcji Emitenta przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny (będącego podmiotem zarządzanym przez AIG PTE S.A.) oraz o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji zawartej dniu 3 lipca 2009 r.
Przed transakcją AIG OFE posiadał 1 403 801 akcji ES‑SYSTEM S.A. i 1 403 801 głosów, co stanowiło 3,28% kapitału zakładowego Emitenta i dawało prawo do 3,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po transakcji OFE posiadał 2 353 995 akcji ES‑SYSTEM S.A. i 2 353 995 głosów, co stanowiło 5,49% kapitału zakładowego Emitenta i dawało prawo do 5,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

9 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, o zbyciu akcji Spółki przez DWS Polska TFI S.A. (będącego podmiotem zależnym od Deutsche Bank AG). Zejście poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji w dniu 3 lipca 2009 roku.
Przed transakcją DWS TFI Polska S.A. posiadał 2 146 026 akcji ES‑SYSTEM S.A. i 2 146 026 głosów, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Emitenta i dawało prawo do 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji DWS TFI Polska S.A. posiadało 1 546 026 akcji ES‑SYSTEM S.A. i 1 546 026 głosów, co stanowiło 3,61% kapitału zakładowego Emitenta i dawało prawo do 3,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.

2 lipca 2009 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Pana Jacka Wysockiego o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 r.
Liczba akcji posiadanych przez Pana Jacka Wysockiego bezpośrednio wynosiła przed i po transakcji 1 920 000, co stanowiło 4,48% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Przed transakcją Tontelecom Holdings Limited nie posiadał żadnych akcji ES‑SYSTEM S.A. Po transakcji Pan Jacek Wysocki posiadał pośrednio przez Tontelecom Holdings Limited 3 046 902 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 7,11% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Pana Bogusława Pilszczka o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 15% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 r.
Liczba akcji posiadanych przez Pana Bogusława Pilszczka bezpośrednio wynosiła przed i po transakcji 1 149 074, co stanowiło 2,68% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Pana Bogusława Pilszczka pośrednio przez Bowen Investment wynosiła 6 016 363, co stanowiło 14,04% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Pan Bogusław Pilszczek posiadał pośrednio przez Bowen Investment 7 438 191 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 17,36% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. podał do wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Pani Bożeny Ciupińskiej o pośrednim nabyciu akcji Emitenta i przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 15% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 r.
Liczba akcji posiadanych przez Panią Bożenę Ciupińską bezpośrednio wynosiła przed i po transakcji 4 687 164, co stanowiło 10,93% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Panią Bożenę Ciupińską pośrednio przez Augusta Investment wynosiła 6 016 363, co stanowiło 14,04% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Pani Ciupińska posiadała pośrednio przez Augusta Investment 7 438 191 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 17,36% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał od Tontelecom Holdings Limited z siedzibą na Cyprze zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 r. Przed transakcją Tontelecom nie posiadał akcji ES‑SYSTEM.
Na skutek umowy posiadał 3 046 902 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 7,11% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. podał do wiadomości, że otrzymał od Bowen Investments s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 15% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 r. Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Bowen Investment wynosiła 6 016 363, co stanowiło 14,04% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Bowen Investment posiadał 7 438 191 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 17,36% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Augusta Investments s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu o nabyciu znaczącego pakietu akcji i przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. Przekroczenie progu 15% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 roku.
Przed transakcją liczba akcji posiadanych przez Augusta Investment wynosiła 6 016 363, co stanowiło 14,04% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Augusta Investment posiadała 7 438 191 akcji ES‑SYSTEM, co stanowiło 17,36% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM.

2 lipca 2009 r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Hedland Investments s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, o sprzedaży znaczącego pakietu akcji. Zejście poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji ES‑SYSTEM w dniu 30 czerwca 2009 roku.
Przed transakcją Spółka posiadała 6 629 547 akcji Emitenta, co stanowiło 15,47% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Spółka Hedland zeszła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ES‑SYSTEM S.A. i nie posiada żadnych akcji Emitenta.

28 sierpnia 2008r. Zarząd ES‑SYSTEM poinformował o sprostowaniu otrzymanym od Deutsche Bank AG Londyn, że podmiotem posiadającym akcje spółki ES‑SYSTEM S.A. nie jest Deutsche Bank AG, ale fundusze inwestycyjne zarządzane przez DWS Polska TFI SA, tj.:
DWS Polska F.I.O Zrównoważony
DWS Polska F.I.O Top 50 Miss Plus
DWS Polska F.I.O Top 25 Małych Spółek
DWS Polska F.I.O Akcji Plus
DWS Polska F.I.O Akcji
DWS Polska F.I.O Akcji Spółek Eksportowych DWS Pol Eq Exp Issue
DWS Polska F.I.O Bezpiecznego Wzrostu Plus DWS Polska
DWS Polska F.I.O Zabezpieczenia Emerytalnego DWS Polska F.I.O Z.E

16 października 2007r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, że w dniu 15 października 2007 roku, otrzymał informacje od Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie, Niemcy, że w wyniku nabycia akcji Emitenta przez podmiot zależny od Deutsche Bank AG - DWS Polska TFI S.A. Warszawa - Deutsche Bank AG posiada pośrednio przez ten podmiot zależny akcje, które stanowią ponad 5% ogólnej liczby głosów w ES‑SYSTEM S.A.
Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta w dniu 10 października 2007 roku.
Przed transakcja z dnia 10 października 2007 roku Deutsche Bank AG posiadał 2 133 471 akcji ES‑SYSTEM S.A. co stanowiło 4,977% kapitału zakładowego Emitenta i dawało prawo do 4,977% ogólnej liczby głosów w ES‑SYSTEM S.A.
Po transakcji Deutsche Bank AG posiada 2 546 375 akcji ES‑SYSTEM S.A., co stanowi 5,941% kapitału zakładowego Emitenta i daje prawo do 5,941% ogólnej liczby głosów w ES‑SYSTEM S.A.

24 kwietnia 2007r. na podstawie komunikatu KDPW z dnia 20 kwietnia 2007 roku, na postawie Uchwały nr 163/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 lutego 2007 roku oraz na wniosek Spółki, nastąpi rejestracja łącznie 6 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,33 zł każda, spółki ES‑SYSTEM S.A., które oznaczono kodem PLESSYS00030

3 kwietnia 2007r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A. poinformował, otrzymał informację od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("BPH TFI"), że w wyniku nabycia akcji oraz praw do akcji Emitenta przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnego Zarządzania, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji oraz BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek ("Fundusze") oraz w ramach wykonywania czynności o których mowa w art. 69 ust.2 pkt 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), BPH TFI posiada w imieniu zleceniodawców oraz Funduszy, akcje oraz prawa do akcji, które stanowić mogą ponad 5% ogólnej liczby głosów.
Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji i praw do akcji Emitenta w dniu 27 marca 2007 r.(rozliczenie transakcji 30 marca 2007 r.).
Przed transakcją z dnia 27 marca 2007 r. BPH TFI posiadał prawo do 4,99% w potencjalnej liczbie głosów jaka powstanie po zarejestrowaniu akcji serii G Emitenta, stanowiących 4,99% w potencjalnym kapitale jaki powstanie po zarejestrowaniu akcji serii G Emitenta.
Po transakcji BPH TFI posiada prawo do 5,04% głosów w potencjalnej liczbie głosów jaka powstanie po zarejestrowaniu akcji serii G Emitenta, stanowiących 5,04% w potencjalnym kapitale jaki powstanie po zarejestrowaniu akcji serii G Emitenta.

15 marca 2007r. Zarząd ES‑SYSTEM S.A., działając na podstawie § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazał do publicznej wiadomości informacje dotyczące publicznej oferty:
 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży - 28 lutego 2007r.
  Data zamknięcia subskrypcji i sprzedaży - 2 marca 2007r.
 2. Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 5 marca 2007r.
 3. Liczba Akcji objętych subskrypcją w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 2.500.000 Akcji Serii G Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 9.214.091 (w tym 4.000.000 Akcji Serii G w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 5.214.091 Akcji Serii E w ramach Oferty Sprzedaży)
 4. Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 94,615%
  Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0%
 5. Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 46.423.476
  Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 9.214.091
 6. Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 2.500.000
  Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 9.214.091
 7. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji - 5,80 zł
 8. Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 1.286 Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 608 (w tym 5 firm zarządzających aktywami na zlecenie złożyło zapisy działając w imieniu 549 klientów)
 9. Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych ‑ 1.261
  Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 608 (w tym 549 klientom 5 firm zarządzających aktywami na zlecenie)
 10. Emitent nie podpisał umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.
 11. Wartość Oferty Publicznej – 67 941 727,80 zł
 12. Łączne koszty emisji wyniosły:
  1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1 253 021,46 zł
  2. koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł
  3. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 281 075,24 zł
  4. koszty promocji oferty - 197 312,13 zł.
  Zgodnie z art.36 ust.2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejsza kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję - 0,27 zł
9 marca 2007r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Spółek Augusta Investments S.a.r.l., Bowen Investments S.a.r.l., Hedland Investments S.a.r.l. w sprawie zbycia akcji w ramach oferty publicznej przeprowadzonej na podstawie prospektu Spółki, zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 7 lutego 2007 roku.
Augusta Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu poinformowała, że w dniu 5 marca 2007r. nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji przez Spółkę Augusta. Dotychczas Spółka Augusta posiadała 6.516.363 akcji serii E co stanowiło w przybliżeniu 17,91% w kapitale zakładowym ES‑SYSTEM S.A., dając 6.516.363 głosów stanowiących analogicznie 17,91% w ogólnej liczbie głosów zgromadzenia akcjonariuszy. Na skutek zbycia przez Spółkę w dniu 5 marca 2007 r. 500.000 akcji serii E Spółki ES‑SYSTEM S.A. w ofercie publicznej obecnie Augusta Investments S.a.r.l. posiada 6.016.363 akcji Spółki ES‑SYSTEM S.A. co stanowi w przybliżeniu 16,45% w kapitale zakładowym ES‑SYSTEM S.A., dając 6.016.363 głosów stanowiących analogicznie 16,45% w ogólnej liczbie głosów zgromadzenia akcjonariuszy.
Bowen Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu poinformowała, że w dniu 5 marca 2007r. nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji przez Spółkę Bowen. Dotychczas Spółka Bowen posiadała 6.516.363 akcji serii E co stanowiło w przybliżeniu 17,91% w kapitale zakładowym ES‑SYSTEM S.A., dając 6.516.363 głosów stanowiących analogicznie 17,91% w ogólnej liczbie głosów zgromadzenia akcjonariuszy. Na skutek zbycia przez Spółkę Bowen w dniu 5 marca 2007 r. 500.000 akcji serii E Spółki ES‑SYSTEM S.A. w ofercie publicznej obecnie Bowen Investments S.a.r.l. posiada 6.016.363 akcji Spółki ES‑SYSTEM S.A. co stanowi w przybliżeniu 16,45% w kapitale zakładowym ES‑SYSTEM S.A., dając 6.016.363 głosów stanowiących analogicznie 16,45% w ogólnej liczbie głosów zgromadzenia akcjonariuszy.
Hedland Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu poinformowała, że w dniu 5 marca 2007r. nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji przez Spółkę Hedland. Dotychczas Spółka Hedland posiadała 10.843.638 akcji serii E co stanowiło w przybliżeniu 29,82% w kapitale zakładowym ES‑SYSTEM S.A., dając 10.843.638 głosów stanowiących analogicznie 29,82% w ogólnej liczbie głosów zgromadzenia akcjonariuszy. Na skutek zbycia przez Spółkę Hedland w dniu 5 marca 2007r. 4.214.091 akcji serii E Spółki ES‑SYSTEM S.A. w ofercie publicznej obecnie Hedland Investments S.a.r.l. posiada 6.629.547 akcji Spółki ES‑SYSTEM S.A. co stanowi w przybliżeniu 18,24% w kapitale zakładowym ES‑SYSTEM S.A., dając 6.629.547 głosów stanowiących analogicznie 18,24% w ogólnej liczbie głosów zgromadzenia akcjonariuszy.

8 marca 2007r., na podstawie komunikatu KDPW z dnia 8 marca 2007r., na postawie Uchwały nr 163/07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 lutego 2007 roku oraz na wniosek Spółki, Krajowy Depozyt zarejestrował w dniu 8 marca 2007 roku łącznie 36.363.637 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, w tym:
 • 100.000 Akcji Serii A
 • 7.439.280 Akcji Serii B
 • 4.220.720 Akcji Serii C
 • 240.000 Akcji Serii D
 • 24.363.637 Akcji Serii E
spółki ES‑SYSTEM S.A., które oznaczono kodem PLESSYS00030.

7 marca 2007r., na podstawie uchwały nr 158/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do obrotu na rynku podstawowym GPW dopuszczone zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ES‑SYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,33 zł każda:
 • 100.000 Akcji Serii A
 • 7.439.280 Akcji Serii B
 • 4.220.720 Akcji Serii C
 • 240.000 Akcji Serii D
 • 24.363.637 Akcji Serii E
 • 6.500.000 Akcji Serii G (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii G).
Zarząd Giełdy postanowił również dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 6.500.000 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela Serii G ES‑SYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,33 zł każda.

6 marca 2007r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW:
 • 100.000 Akcji Serii A, 7.439.280 Akcji Serii B, 4.220.720 Akcji Serii C, 240.000 Akcji Serii D, 24.363.637 Akcji Serii E oraz 6.500.000 Akcji Serii G, będących akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem ISIN PLESSYS00030;
 • 6.500.000 Praw do Akcji Serii G oznaczonych przez KDPW S.A. kodem ISIN PLESSYS00022.
5 marca 2007r. dokonany został przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, tj.:
 1. w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielonych zostało 2.500.000 Akcji Serii G oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji. Średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 94,615%;
 2. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielonych zostało łącznie 9.214.091 Akcji Oferowanych, w tym 4.000.000 Akcji Serii G nowej emisji oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 5.214.091 Akcji Serii E oferowanych w ramach Publicznej Sprzedaży. W związku z powyższym, Oferta Publiczna doszła do skutku w maksymalnej wysokości określonej w Prospekcie Emisyjnym.
19 lutego 2007r. spółka ES‑SYSTEM S.A. poinformowała, że przedział cenowy w ramach którego ustalona zostanie ostateczna Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Serii G oraz Akcji Sprzedawanych wynosi 5,00 zł – 5,80 zł.

Zapisz się do newslettera

Maksymalnie dwa razy w miesiącu będziemy informować Cię o naszych aktualnościach i nowościach.